Thursday, October 20, 2016

ரூமியின் தோட்டம் - 3

 Image result for sufi heart  

   அறிவியல் பருவுலகைச் சார்ந்து இயங்குகிறது. அதன் கருவிகள் பருப்பொருட்களையே அளக்கின்றன. தொலைநோக்கிகள் எவ்வளவு தூரத்தை அளந்து காண்பித்தாலும், நுண்ணோக்கிகள் எத்தனைச் சிறியதை அளந்து காண்பித்தாலும் அவை பருவுலகின் பொருட்களே. ஆன்மிக அல்லது உயிருலகின் அனுபவங்களை அந்தக் கருவிகள் எப்படி அளக்க முடியும்? தேகத்திற்கும் உயிருக்கும் நடுவே இதயம் இருக்கிறது. இவ்வுலகும் அவ்வுலகும் சந்திக்கும் புள்ளி அது. தேகத்தின் அனுபவங்களையும் அது கிரகிக்கிறது, உயிரின் அனுபவங்களையும் அது உணர்கிறது. எனவே மவ்லானா ரூமி சொல்கிறார்: 

ஆன்மிக அனுபவத்திற்கும்
அறிவிற்கும் இடையில்
இதயமே மொழிபெயர்ப்பாளனாய்
இருக்கிறது.

***
Image result for sufi flute
      

’பசித்திரு’ என்பது ஞானியர் வாக்கு. ஊனை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்க பசியொரு நியதி. பசித்தீ அணையா அளவு மட்டும் உண்ணல் ஒரு நெறிமுறை. நோன்பிருத்தல் ஆன்மிக நோய்க்கொரு மருந்து. பசி மிகின் கண்ணைக் கட்டும்; செவி அடைக்கும் என்பர். ஆனால், நோன்பில் அகக்கண்ணும் அகச்செவியும் திறக்கும். விரதம் தரும் புரதம் பற்றி மவ்லானா ரூமி சொல்கிறார்:

வயிற்றின் வெறுமையில் ஓர் இனிமை உள்ளது

நல்ல வீணைகள் நாம்
அதிகம் இல்லை குறைவு இல்லை

தம்பத்தை ஏதேனும் அடைத்திருந்தால்
ஏது இசை?

மூளையும் வயிறும் நோன்பில் எரிகையில்
தீயிலிருந்து கணந்தோறும்
ஒரு புதிய கானம்

பனிமூட்டம் விலக
பரவசம் பொங்கிப்
படிக்கட்டுக்களில் ஓடுவாய் நீ

வெறுமையாய் இரு
புல்லாங்குழலாய் அழு

வெறுமையாய்
நாணற் பேனாவாய் எழுது

***

      கவிதை, எதைப் பற்றிப் பேசுகிறதோ அதற்கான முன்சுவை நல்கும். கண்டோர் தரும் குறிப்புக்கள் கொண்டு கள்வனின் சித்திரம் தீட்டப்படுதல் போல் ஞானியர் அனுபவித்துக் கண்ட பேருண்மையைச் சொல்லிவிட கவிதை யத்தனிக்கிறது. மவ்லானா ரூமி சொல்கிறார்:

காதலே சத்தியம்
கவிதையோ
அதனிடம் அழைக்கும்
முழவின் ஓசை

***

      படச்சுருளில் எதிர்மமாய் இருக்கும் உருவம் ஒளியின் பாய்ச்சலில் நேர்ம பிம்பமாய் விழுகிறது திரையில். அல்லது, கழுவி எடுக்கப்படும் பிரதியில். இறைவனின் பேரொளி நம்மை வெளிப்படுத்த அவனது திருப்பண்புகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு நாமும் நேர்ம பிம்பங்களாய்த் தோற்றம் கொண்டோம். எதிர்மப் பண்புகளாய்க் கண்ட நம் மூலப் படிவங்கள் அவனது பேரறிவில் அனாதியாய் அனந்தமாய் உள்ளன. ஆனந்தமாயும்! அவற்றை சூஃபிகள் “அஃயானெ ஸாபிதா” (ஊர்ஜிதப் படிவங்கள், Established Archetypes) என்பர். இறைப்பேரறிவே நம் நிஜ முகவரி. வீட்டை விட்டு நான் வெளியேறவே இல்லை என்னும் உணர்தல் உண்டாகும் கணத்தில் அலைதல் எனும் கனா கலைகிறது. அத்தருணமே வீடுபேறு. மவ்லானா ரூமி சொல்கிறார்:

உருக்கொண்ட ஒவ்வொன்றுக்கும்
அதன் அருவப் படிவம் உளது

தோற்றங்கள் இற்று மடிகின்றன
எப்படி ஆயினும்

முதலும் மூலமும் அழிவதில்லை

ஒவ்வொரு மெல்லிய அழகும்
ஒவ்வொரு மறந்த சுடர் சிந்தனையும்
போய்விட்டதென துக்கம் கொள்கிறாய்

ஆனால் அது அப்படி அல்ல

எவ்விடமிருந்து அவை வந்தனவோ
அவ்விடம் உலர்வதில்லை ஒருபோதும்

என்றைக்குமாய் அஃதொரு
நித்திய நீரூற்று!

ஆன்மா ஒரு நீருற்றெனில்
இவ் உருவெளிக் கோலங்கள் எல்லாம்
முடிவற்ற நீரின் தேக்கத்தினின்றும்
வழியும் நதிகள்

இங்கிருக்க நீ வந்த அக்கணமே
தப்பித்திட ஓர் ஏணி
வைக்கப்பட்டுவிட்டது

தாதாகித் தாவரமாய்ப்
பின்னுமொரு விலங்கானாய்
இது மட்டும் திண்ணம்

மேலும் செல்க

உள்ளுணர்வும் பேரொளியும் கொண்ட
உண்மை மனிதன் ஆகு

நின் தேகம் நோக்கு
இந்தக் குப்பை எங்ஙனம் ஆயிற்று
இப்படியொரு நுண்ணழகு?

இன்னும் உள்ளது பயணம்

மண்வாசம் மறைந்துவிடும்
உயிரின் உலகினுள்

உன்னொரு துளி
நூறாயிரம் இந்தியப் பெருங்கடல் ஆகும்
சமுத்திரம் ஒன்றுண்டு
Monday, October 17, 2016

ரூமியின் தோட்டம்-2

     Image result for sufi dervish painting 

நாம் பேசினால் வார்த்தைகள் ஆகும். தன்னை இறைவன் பேச யாதும் ஆனது. பொருள்படப் பேசுவதே கடினமாக உள்ளது நமக்கு. அவனோ பொருள்களையே பேசுகிறான். நாம் வாய் மூடிக்கொண்டால் அவன் பேசுவான். எதன் வழி? எப்போதும், இதயத்தின் வாசல் கண்களே. வாய் அல்ல. ஏனெனில், கண்கள்தான் ஒளியைப் பேசும். உதடுகள் அல்ல. மவ்லானா ரூமி சொல்கிறார்:

உதடுகள் மூடு
வாய்களைச் செய்வோன் பேசட்டும்
வஸ்துக்களை அது அதுவாய்ச்
சொல்லும் அவன்!
***

      இறைவனிடம் இட்டுச் செல்லும் பாதைகள் எத்தனை? சூஃபிகள் சொல்கின்றனர், அத்தூரூக்கு இலல்லாஹி க நுஃபூஸி பனீ ஆதம் – இறைவனை அடையும் பாதைகள் மனிதர்களின் மூச்சுக்கள் அளவு! எனில், ஒவ்வொரு மூச்சும் இறைவனை அடைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு! எத்தனை வாய்ப்புக்கள் தவறிப் போய்விட்டன! ஏன்? நமக்கு மூச்சுவிடத் தெரியவில்லை! நம் ஒவ்வொரு மூச்சும் வாயு வடிவ எண்ணமாக இருக்கிறது. தேவையற்ற சிந்தனைகளால் நம் மூச்சுக்கள் நஞ்சாகின்றன. நம் தலையே நம் முச்சுக்குத் தளையாக இருக்கிறது. நேர்வழி நடக்க, அது காலுக்குச் செருப்பாக வேண்டும். மவ்லானா ரூமி சொல்கிறார்:

இன்று காண்கிறேன் நபியின் விண்ணேற்றம்
எங்கும் அந்தத் தோழன்,
ஒவ்வொரு செயலிலும்.

காதல் ஒரு மூங்கில் திரை
தேகம் ஒரு தீ

”நேர்வழி காட்டு” என்கிறேன்
நீ சொல்கிறாய்,
“உன் தலையை
உன் பாதத்தின் கீழ் இடு!
என்னுடன் இருப்பதற்கு
நூறு நூறு வழிகளைக் காண்பாய்.

வைகறைத் தொழுகையின்
பாதைகளின் மேலாய்
நூறாயிரம் பாதைகள் உண்டு
***
  Image result for mystic rose virgin mary 

   மனிதன் இருபரிமாணப் படைப்பு. விலங்கும் வானவரும் இணையும் புள்ளி. அவனின் உடல் விலங்கினை ஒத்ததாகவும் அவனின் ஆன்மா வானவரை ஒத்ததாகவும் உள்ளன. அவனது உடல் சமவெளியாகவும் அவனது ஆன்மா மலைச் சிகரமாகவும் இருக்கின்றன. பலரும் சமவெளி வாசிகள்தான். ஒரு சிலரே மலையின் உச்சியில் வாழ்கின்றனர். சமவெளியிலிருந்து மலை உச்சியைப் பார்த்துக் கொண்டே இருந்தால் கழுத்து வலிதான் வரும். ஆன்மிகச் சாதகம் என்பது மலையேறுதல். மலைச் சிகரத்திலேயே வளர்க்கப்பட்ட பறவைகளும் உண்டு. ஏசுநாதரின் தாயைப் போல. அதனால்தான், இறைவனின் ஆன்மாவை அவரின் கருவறை சுமந்தது. மவ்லானா ரூமி சொல்கிறார்:

இங்கே நாம் ஊதாரிகளைப் போல்,
முகவாய் தீவனத்துள் மூழ்கிய
மூன்று ஒட்டகங்கள்

இதர ஒட்டகங்கள் கொந்தளிக்கின்றன
தொங்கும் நாவும் வாயில் நுரையுமாய்
ஆனால், அவை மிகவும் கீழே, சமவெளியில்

காற்றடிக்கும் இந்த ஒற்றையடி மலைப்பாதை நமது.
அது போஷிக்கிறது
அது பாதுகாக்கிறது

கழுத்து வலிக்க மலையைப் பார்ப்பதால் மட்டும்
இங்கே வந்துவிட முடியாது நீ

வெளியேறி நடக்க வேண்டும்,
பணமும் பதவியும் பற்றிக் கவல்வோரின் இடம்விட்டு,
நாய்கள் குரைத்துப்
பின் அங்கேயே தங்கிவிடும் இடம்விட்டு

மேலே இங்கே
இசையும் கவிதையும்
தெய்வீகக் காற்றும்

கன்னி மர்யமுக்குப் பேரீத்தம் தந்த
மரமாக இரு,
அவரது இதயத்தின் ‘ஆமீன்’ ஆகு.

(குறிப்பு: கன்னி மர்யம்: கன்னி மேரி மாதா)
***
     
 மதவாதிகளின் உரைகள் உங்களுக்குப் பிடித்திருக்கிறதா? அவர்களும் வேதத்தை வைத்துத்தான் பேசுகிறார்கள். ஆனால் ஞானிகள் பேசுவது போல் அதில் உள்ளொளி இருப்பதில்லை. சமய அறிஞர்கள் இருவகை. உலமாயே ழாஹிர் (வெளிரங்க அறிஞர்கள்) மற்றும் உலமாயே பாத்தின் (உள்ரங்க அறிஞர்கள்). சூஃபிகள் இரண்டாம் வகையினர். மதவாதியிடம் படிப்பறிவு உள்ளது. ஞானியிடம் இருப்பது பட்டறிவு. உலமாயே ழாஹிர் informative; உலமாயே பாத்தின் transformative. தகவல்கள் அதிகமாகும்போது அது அர்த்தத்தை மறைத்து விடுவதுண்டு, விளக்கினை மறைத்துவிடும் புகை போல. மவ்லானா ரூமி சொல்கிறார்:

சில தீபங்கள்,
ஜீவன் கொண்டு அவை எரிந்த போதும்,
ஒளியை விடவும்
புகையே கக்குகின்றன.

***
  

    கரையில் நின்று அலைகள் எண்ணுவோர் கடலறிஞர் ஆகலாம், ஆனால் ஒருபோதும் அவர் கடலின் காதலர் அல்லர். எண்ணிக்கொண்டிருக்க என்ன இருக்கிறது? ஒரு மணிநேரம் படித்துறையிலேயே தயங்கி நிற்கிறான் படித்தவன். நதிமூலமும் ரிஷிமூலமும் தெரியுமாம் அவனுக்கு. நீச்சல் தெரியாது! மாடு மேய்க்கும் சிறுவன் வந்து சரேலென்று பாய்கிறான் ஆற்றில். பின்னால் வந்து நீருக்குள் இறங்குகிறது, அவன் மேய்க்கும் மாடும்! நல்ல நேரம் பார்த்து வருவதல்ல காதல். அது வரும் நேரத்தினும் வேறு நல்ல நேரம் எது? மவ்லானா ரூமி சொல்கிறார்:

காதல் வருவதெல்லாம்
கையில் கத்தியுடன்!
தயங்கும் வினாக்களுடன் அல்ல,
நற்பெயர் குறித்த அச்சங்களுடன் அல்ல

***

ரூமியின் தோட்டம்-1

Image result for rumi books

சூஃபி மகாகவி மௌலானா ரூமி அவர்களின் கவிதைகள் கருணை மழை என்பது மீண்டும் ஒருமுறை எனக்குக் காட்டப்பட்டது. இரண்டு வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் அவரது கவிதைகளை வாசிக்கத் தொடங்கியபோது வெளியிலும் பருவகாலம் மாறி மழை பொழிந்தது. அது, அகவுலகின் பருவகாலத்திற்கு ஒத்திசைவாய் ஆனது.

பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டில், துருக்கி நாட்டின் கோன்யா என்னும் ஊரில், திராட்சை தோட்டங்களும் பூவனங்களும் வயல்களுமான நிலப்பகுதியில், வசந்த ருதுவில் அந்த மகான் தனது அணுக்கச் சீடர்களுடன் நடந்தபடி உரையாடிய ஞானக் கருத்துக்களே அவரின் கவிதைகள் என்பதால் அவற்றில் செடிகளும் தருக்களும் பூக்களும் கனிகளும் பறவைகளும் விலங்குகளும் ஆறும் ஓடையும் கடலும் புல்வெளியும் மலையும் இடம் பெற்றிருப்பதில் வியப்பென்ன?  

தோட்டம் என்பது ஆன்மிக உலகின் குறியீடாகவே அவரின் கவிதைகளில் பொருள் படுகிறது. சொல்லப்போனால், புறவுலகில் நாம் காணும் சின்னச் சின்ன விஷயங்களைக் கூட ஆன்மிக உண்மைகளை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டும் அகல் விளக்குகளாக ஏற்றி வைத்த கவித்துவம் ரூமியின் தனித்தன்மை எனலாம். அந்த அகல் விளக்குகளில் அவர் ஏற்றிய சுடர்கள் எல்லாம் அவரின் இதயத்தில் இருந்த ஞானச் சூரியனாம் ஷம்சுத்தீன் தப்ரேஸ் அவர்களின் கொடை என்றே ரூமி சொல்கிறார். ஆம், ஷம்ஸ், ரூமியின் குருநாதர்.

இறந்த நிலம் மழை நீர் பட்டு உயிர் பெறுவது போல் நம் உள்ளங்களும் ரூமியின் கவிமழையில் நனைந்து உயிர் பெறட்டும். அவரின் கவிதைகள் வழி அவருடன் ஆன்மிகத் தோட்டத்தில் கொஞ்ச காலம் உலவி வருவோம் வாருங்கள் என்றழைத்து, வசந்தத்தின் வருகையைச் சொல்லுமொரு ’ரூமிக் கவிதை’ தந்து உங்களை வரவேற்கிறேன்.

மீண்டும், கழுநீர் சாய்கிறது ஆம்பலிடம்
மீண்டும், ரோஜா தன் ஆடை களைகிறது

வேறொரு உலகத்தில் இருந்து வந்துள்ளனர்
பச்சைக்காரர்கள்!
இலக்கற்ற தென்றலினும் போதையாய்

மீண்டும், மலைச்சாரல் எங்கும்
குறிஞ்சியின் அழகு விரிகின்றது

முல்லை மலர் சொல்கிறது மல்லிகைக்கு:
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
உன் மீது சாந்தி உண்டாகட்டும்

உன் மீதும் பையா,
என்னுடன் இந்தப் புல்வெளியில் நட

மீண்டும், எங்கும் சூஃபிகள்

வெட்கப்படுகிறது மொட்டு
காற்று திறக்கிறது சட்டென்று
என் நண்பனே!

நண்பன் இருக்கிறான் இங்கே
ஓடையில் நீர் போல
நீரில் பூப்போல

நர்கிஸின் சமிக்ஞை: நீ சொல்லும் போது

தேக்கிடம் சொல்கிறது கிராம்புக் கொடி
நீயே எனது நம்பிக்கை

தேக்கின் பதில்:
நான் உனது சொந்த வீடு
நல்வரவு

ஆரஞ்சிடம் கேட்கிறது ஆப்பிள்
ஏனிந்த முகச்சுளிப்பு?

”தீயோர் என் அழகினைக் காணாதிருக்க!”

பறந்து வருகிறது மணிப்புறா எங்கே? நண்பன் எங்கே?
குயிலின் ஸ்வரம் சுட்டுகின்றது ரோஜாவை

மீண்டும், வசந்த காலம் வந்துள்ளது
ஒவ்வொன்றின் உள்ளும் வசந்த மூலம் எழுகின்றது
நிழல்களின் ஊடாக நகரும் நிலா

பலவும் சொல்லாமல் விடப்பட வேண்டும்
மிகவும் தாமதமாகி விட்டபடியால்

இன்றிரவு பேசாத சங்கதிகள் எல்லாம்
நாளைக்கு வச்சுக்குவோம்


Tuesday, July 28, 2015

...என்றார் சூஃபி - part 14

45

சூஃபி ஞானிகள் எழுதிய நூற்கள் பல உள்ளன. எனினும் எனது சூஃபி மகானின் கையில் ஒரு புத்தகத்தையோ அல்லது எழுதுகோலையோ நான் பார்த்ததில்லை. இது பற்றி அவரிடம் ஒரு நாள் கேட்டேன்.

புன்னகைத்தபடி சூஃபி சொன்னார், “நமது வேலை வேறு. கையையும் வாயையும்விட நமக்கு மூக்கே முக்கியமானது. நமது பாதையில் நாம் மூக்கால் நடக்கிறோம்.”

இதைச் சொல்லிவிட்டு அவர் நகர்ந்து அப்பால் போய்விட்டார். நான் தோட்டத்தின் முற்றத்தில் அமர்ந்து அவர் சொன்னதை அசை போட்டுக் கொண்டிருந்தேன். சில நிமிடங்களில் அந்தப் பக்கமாக வந்தவர் என்னருகில் நின்றார்.

“புத்தகப் பூச்சி ஒருபோதும் பட்டாம்பூச்சி ஆவதில்லை… ஒருவேளை அது Paper Butterfly ஆகலாம்” என்றார் சூஃபி.

46

      தன்முனைப்பு எப்படியெல்லாம் நுட்பமாக உருவாகிவிடும் என்பதை விளக்கிய போது சூஃபி பின்வரும் கதையைச் சொன்னார்.

      இரண்டு நண்பர்கள் இருந்தார்கள். ஒருவன் பெயர் அப்துல்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் அடிமை). மற்றவன் பெயர் உபைதுல்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் சிறிய அடிமை). இருவரும் ஒருநாள் தத்தமது குடும்பப் பெருமைகளைப் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள்.
     
”எங்கள் தாத்தா ஒரு பெரிய நிலச்சுவான். ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் அவருக்கு இருந்தது. ஊரிலேயே பெரிய பங்களா எங்களுடையதுதான்” என்றான் அப்துல்லாஹ்.

      ”ப்பூ இவ்வளவுதானா? எங்க தாத்தாகிட்ட பத்தாயிரம் ஏக்கர் நிலம் இருந்தது. ஊரே எங்க பங்களாவுக்குள்ளதான் இருந்தது!” என்றான் உபைதுல்லாஹ்.

      மிகவும் கடுப்பாகிப் போன அப்துல்லாஹ் சொன்னான், “இங்க பாரு. என்ன இருந்தாலும் நான் அப்துல்லாஹ். நீ உபைதுல்லாஹ். எனக்குக் கீழதான் நீங்கிறத மறந்துடாத.”

      இந்தக் குட்டிக்கதையைக் கேட்டு நாங்கள் சிரித்தோம். அந்த உவகை அலைகள் அடங்கிய பின் சூஃபி மீண்டும் பேசினார்.

      ”மதிப்பில், பெரிய பூஜ்யமும் சிறிய பூஜ்யமும் சமம்தான்” (In value, big zero and small zero are equal) என்றார் சூஃபி.

47
”கணிதத்தில் ஒரு சில கேள்விகள் கேட்கிறேன்” என்று ஆரம்பித்தார் சூஃபி. “ஐந்து பெரிதா நான்கு பெரிதா?” என்று கேட்டார். “ஐந்துதான் பெரிது” என்றோம். “இரண்டு பெரிதா மூன்று பெரிதா?” என்றார். “மூன்று” என்றோம்.

      சூஃபி தன் கையில் வைத்திருந்த ஓர் அட்டையை எங்களிடம் காட்டினார். அதில் பின்வருமாறு இருந்தது:
Count down
5
4
3
2
1
0

”இந்தக் கவுண்ட் டவ்னில் என்ன பார்க்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டார். ஒருவருக்கொருவர் பார்த்துக் கொண்டோம்.

“இப்போது இதில் ஐந்தைவிடவும் நான்கு பெரிது அல்லவா? மூன்றைவிடவும் இரண்டு பெரிது அல்லவா? எல்லா எண்களையும் விட பூஜ்யம்தான் மிகப் பெரியது அல்லவா?”

”ஆம்” என்றோம்.

“எல்லாப் படைப்புக்களின் எதார்த்தம் இந்தப் பூஜ்யம்தான். சூஃபிகள் உணர்ந்த ஞானம் இது. இருப்பது இறைவன் மட்டுமே. அவனே உள்ளமை (உஜூத்). இருக்கும் உள்ளமை ஒன்றே, ஏக உள்ளமை – வஹ்தத்துல் உஜூத். இதுவே ஏகத்துவ ஞானம் (இல்முத் தவ்ஹீத்). அந்த இறைவனின் சுயம் பூர்வீகமானது (தாத்தெ கிதம்). படைப்புக்களின் சுயம் வெறுமை (தாத்தெ அதம்). ’அடிமை’ (அப்து) என்னும் சொல்லின் தாத்பரியம் இதுவே. எனவே ஒவ்வொரு படைப்பும் ஒவ்வொரு பூஜ்யம்.

பூஜ்யத்தில் இருந்தே மற்ற எண்கள் பலுகிப் பெருகியுள்ளன. சிலர் பத்தாக இருக்கிறார்கள். சிலர் ஒன்பதாக இருக்கிறார்கள். சிலர் எட்டாக இருக்கிறார்கள். ஆளுமைச் சிதைவுகள். இதில் தான் யார் என்பதில் குழப்பம். சில காலம் இது என்றும் சில காலம் அது என்றும் மயக்கம். தொடர்ந்து ஒரே நபராக இருப்பதில் தயக்கம். பொய் ஆளுமை சிதையும் போது கலக்கம்.

ஆன்மிகம் என்பது கவ்ண்ட் டவ்ன். 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

”இறைவனே இருக்கிறான், நான் இல்லை” என்பதை உணர்ந்து கொண்ட ஒருவன், தன்னைப் பூஜ்யம் என்று உணர்ந்து கொண்ட ஒருவன் ஆகிறான். பிரபஞ்சம் அத்தகைய ஒருவனையே பூஜ்யஸ்ரீ என்று கொண்டாடும். அவனே இறை உள்ளமையின் கண்ணாடி.
பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் பூஜ்ய நிலையில் திளைத்திருக்கிறது. அழகான ஆரோக்கியமான பூஜ்யங்கள் (Beautiful healthy zeros).

இதோ நாம் அமர்ந்திருக்கும் இந்தத் தோட்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் பூஜ்ய நிலையில் இருக்கின்றன. இறைவனைக் காட்டும் ஒவ்வொரு பூஜ்யக் கண்ணாடியும் மதிப்புடையதே.

பூஜ்யஸ்ரீ கொரியன் புல்!
பூஜ்யஸ்ரீ கூழாங் கல்!
பூஜ்யஸ்ரீ மூங்கில்!
பூஜ்யஸ்ரீ பழைய குளம்!
பூஜ்யஸ்ரீ தவளை!
பூஜ்யஸ்ரீ தவிட்டுக் குருவி!
பூஜ்யஸ்ரீ வெட்டுக்கிளி!

’அனைத்து வஸ்துக்களும் என் ஒளியிலிருந்து வந்தன’ என்கிறார் மகாபூஜ்யஸ்ரீ முஹம்மத் (ஸல்).

’பிரபஞ்சத்தை வளைக்கும்
மாபெரும் பூஜ்யம்
முஹம்மத் (ஸல்)’
என்றார் சூஃபி.

48
      மத வாழ்வைப் பொருத்த வரை மூன்று வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் சூஃபி: அறிபவர்கள், ஆற்றுபவர்கள், ஆகுபவர்கள்.

Knowing ones; Doing ones; Being ones.

இவை மூன்றும் முறையே ஆன்மிகத்தின் படிநிலைகள் என்று காணலாம்.

பலர் ஆன்மிக விஷயங்களை அறிவதோடு நின்று விடுகிறார்கள். அவர்களில் சிலரே செயலாற்றும் நிலைக்கு உயர்கிறார்கள்.

அவர்களில் பலர் வழிபாடுகள் தியானங்கள் செய்வதோடு நின்று விடுகிறார்கள். சிலரே அதுவாகி இருத்தல் என்னும் நிலையை அடைகிறார்கள்.

அறிதல் என்பது க்கால் (qaal – பேச்சு) மட்டுமே.
ஆற்றுதல் என்பது ஃபஅல் (fa’al – செயல்) மட்டுமே.
ஆகுதல் என்பதே ஹால் (haal - அனுபவ நிலை).

நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த ஒரு பிரார்த்தனை இம்மூன்று கட்டங்களையும் குறிக்கிறது:
“அல்லாஹும்மர்ஸுக்னா இலமத் தவ்ஹீதி வ அமலல் இஃக்லாஸி வ ஹுஸ்னல் ஃகாத்திமா” (அல்லாஹ்வே! எமக்கு ஏகத்துவ அறிவும் பரிசுத்த வழிபாடும் அழகிய முடிவும் அருள்வாயாக”


‘அதுவாகும் நிலையே அழகிய முடிவு’ என்றார் சூஃபி.

Wednesday, July 15, 2015

ரமலான்’2015 part-2


இறைவன் சங்கை (கரீம்) ஆனவன்:
’யா அய்யுஹல் இன்சானு மா கர்ர(க்)க பிரப்பி(க்)கல் கரீம்” – “மனிதனே! சங்கையான உன் ரட்சகனை விட்டும் உன்னை மருட்டியது எது?” (82:6)
(எனவே மாயை (குரூர்) விலகும் போது இறை பிரக்ஞை (தக்வா) தோன்றுகிறது)

சங்கையான இறைவன் அருளிய வேதமும் சங்கை (கரீம்) ஆனது:
”இன்னஹு லகுர்ஆனுன் கரீம்” – “நிச்சயமாக இது சங்கை மிக்க குர்ஆன்” (56:77)

அந்த வேதம் அருளப்பட்ட மாதம் ரமலான். அதுவும் சங்கை (கரீம்) ஆனது:
”ஷஹ்ரு ரமலானல்லதீ உன்ஸில ஃபீஹில் குர்ஆன்” – “ரமலான் எத்தகைய மாதம் எனில் அதில் குர் ஆன் இறக்கப்பட்டது” (2:185)

ரமலானில் கடமை ஆக்கப்பட்டுள்ள நோன்பின் நோக்கம் தக்வா. அதனை அடைந்தவர்களும் சங்கை (கரீம்) ஆவார்கள்:
“இன்ன அக்ரம(க்)கும் இந்தல்லாஹி அத்கா(க்)கும்” – நிச்சயமாக உங்களில் அல்லாஹ்விடம் மிகவும் சங்கையானவர் உங்களில் தக்வா உள்ளவரே” (49:1)
l

நாம் இங்கே நோன்பு திறப்பதற்காக அமர்ந்திருக்கிறோம். இது ஏதோ விருந்து என்பது போல் ஆக்கப்பட்டு விட்டது. சிறப்பு இஃப்தார் விருந்துகள் என்னும் பெயரில் அரசியல் கூட்டங்கள் நடத்தப் படுகின்றன. அதற்கும் நோன்பின் நோக்கத்திற்கும் எள் முனை அளவும் தொடர்பு இல்லை. ஆன்மிக விருந்தாக இருக்க வேண்டிய ஒன்று அரசியல் விருந்தாக மலிந்துவிட்டது.

’இஃப்தார்’ என்னும் சொல்லின் ரகசியங்களை அறியாமல் நாம் அதை ஆன்மிக விருந்தாக்க இயலாது. இஃப்தார் என்றால் திறப்பு என்னு பொருள். எனவேதான் தமிழில் நாம் இதனை ‘நோன்பு திறத்தல்’ என்று சொல்கிறோம். இந்தச் சொல்லின் உட்பொருள்கள் நமக்குத் திறந்தாக வேண்டும்! இல்லை எனில் நோன்பின் நோக்கத்தை நாம் நிறைவேற்ற இயலாமல் போய்விடும்.

”ஃபாத்திஹா” என்றாலும் திறப்பு என்றுதான் பொருள். அதன் வேர்ச்சொல் ‘ஃபதஹ’ என்பது. திறத்தல், வெற்றி பெறல் என்பது அதன் அர்த்தங்கள். ஃபத்ஹ் என்றால் வெற்றி. 

ஃபலாஹ் என்றாலும் வெற்றி. தொழுகைக்கு அப்படி ஒரு பெயர் உண்டு. ஃபலாஹ் என்னும் தொழுகையில் ஃபாத்திஹா என்னும் திறப்பே வெற்றியின் வாசல் ஆகிறது.

இஃப்தார் என்னும் திறப்பு கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. இதன் வேர்ச்சொல் ’ஃபதர’ என்பது. உடைத்துத் திறத்தல் என்பது இதன் பொருள். எனவேதான் நோன்பு திறத்தல் என்பதை ஆங்கிலத்தில் ‘break fast’ என்று சொல்கிறோம்.

’ஃபலக’ என்றாலும் உடைத்துத் திறத்தல் என்று பொருள் உண்டு. “ஃபலக்” என்றால் வைகறை, விடியல். அதனை ஆங்கிலத்தில் ‘day break’ என்று சொல்கிறோம்.

மூடியிருக்கும் கதவுகளைத் திறப்பதற்கும் அக்ரோட் ஓட்டினை உடைத்துத் திறப்பதற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது அல்லவா?

இஃப்தார் என்னும் திறப்பு அக்ரோட் ஓட்டினை உடைத்துத் திறப்பது போல. இன்னும் பொருத்தமாகச் சொல்வதெனில் தட்டித் திறப்பது. இது முட்டையின் ஓட்டினை உடைப்பது போன்றதல்ல. அது வெறும் உடைத்தல், திறத்தல் அல்ல.

ஃபலக, ஃபதஹ, ஃபதர என்னும் இம்மூன்று வேர்ச் சொற்களில் இருந்தும் இறைவனைக் குறிக்கும் மூன்று திருநாமங்கள் உண்டு: அல்-ஃபாலிக், அல்-ஃபத்தாஹ், அல்-ஃபாத்திர்.

”இன்னல்லாஹ ஃபாலிக்குல் ஹப்பி வன்-நவா” – “நிச்சயமாக அல்லாஹ்வே விதைகளையும் கொட்டைகளையும் பிளப்பவன்” (6:95)

”ஹுவல் ஃபத்தாஹுல் அலீம்” – “அவனே திறப்பாளன் அறிவாளன்” (34:26)

அல்ஹம்துலில்லாஹி ஃபாத்திருஸ் ஸமாவாத்தி வல் அர்ள்” – “வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த அல்லாஹ்வுக்கே புகழனைத்தும்” (35:1)

இம்மூன்று பெயர்களுக்கும் ஒன்றுடன் ஒன்று ஆழமான அர்த்தத் தொடர்புகள் உண்டு.
விதைகளைப் பிளந்து திறத்தலைக் குறிப்பிடும் வசனத்தில் இறைவனுக்கு “ஃபாலிக்” என்னும் பெயர் சொல்லப் பட்டுள்ளது. விதை பிளப்பதற்கு அறபியில் ’ஃபலாஹ்’ என்னும் சொல்லும் உண்டு. அதற்கு ’வெற்றி’ என்று அர்த்தம். பாலை மணலில் பேரீத்தம் விதை பிளந்து முளை விடுவது என்பது உண்மையில் மாபெரும் வெற்றி அல்லவா? ஃபதஹ் என்றாலும் வெற்றி.

ஃபலக் என்றால் விடியல். இறைவன் தானொரு மறைந்த பொக்கிஷமாக இருந்த நிலை, படைப்புக்கள் வெளிப்படாமல் இருந்த நிலை, அவை அதமிய்யத் non-existence என்பதாக இருந்த நிலை, பேரிருள் என்று உருவகம் பெறும். எனவே படைப்பு வெளிப்படத் தொடங்கிய நிலை விடியல் ஆகும். ஃபாலிக் என்னும் சொல் விதைகளைப் பிளப்பவன் எனில், படைப்புக்களின் முதல் விடியலும் பிரபஞ்ச விதையின் பிளப்பிலிருந்து வந்ததே. அந்தப் பிரபஞ்ச விதை “முஹம்மதின் ஒளி” (நூரே முஹம்மதி) எனப்படுகிறது.
இனி இஃப்தார் என்பதன் பக்கம் கவனம் செலுத்துவோம்.

இஃப்தார் என்றால் திறத்தல். ஆனால் திறப்பவன் யார்?

அல்லாஹ்வின் பெயர் “அல்-ஃபாத்திர்”. அதாவது அல்லாஹ்வே ஃபாத்திர் (திறப்பவன்). அவனை அன்றித் திறப்பவன் வேறு யாரும் இல்லை. லா ஃபாத்திர இல்லா ஹுவ.  

என்னில் நோன்பைத் திறப்பவன் அவனே. ஏனெனில், என்னில் நோன்பை வைத்தவனும் அவனே. வைத்தவன்தானே திறக்கவும் வேண்டும்!

”அஸ்ஸவ்மு லீ வ அனா அஜ்ஸீ பிஹி” – “நோன்பு எனது. அதற்கு நானே நற்கூலி தருகிறேன்” (புகாரி, முஸ்லிம், மாலிக், திர்மிதி, நஸாயீ, இப்னு மாஜா).

நோன்பு அவனது என்னும் போது அதனை அவன் அன்றி வேறு எவர் திறக்க முடியும்?

”வல்லதீ ஹுவ யுத்-இமுனீ வ யஸ்கீனி” – ”அவனே எனக்கு உணவூட்டுகிறான், அவனே எனக்குக் குடிப்பாட்டுகிறான்” (26:79)

உணவும் பானமும் அடியானுடன் தொடர்பு படுத்தப்பட வேண்டும். ஏனெனில் உணவும் பானமும் அடியானின் தேவைகள். பசியும் தாகமும் அடியானின் நிலைகள். 
இறைவனுக்கு அந்நிலைகள் இல்லை. அவனுக்கு உணவு பானம் தேவை இல்லை.

உணவையும் பானத்தையும் அடியானுடன் தொடர்பு படுத்தி, ஊட்டுதல் குடிப்பாட்டுதல் ஆகிய செயல்களை இறைவனுடன் அடையாளப்படுத்த வேண்டும். இந்த அகப்பார்வையே ’தக்வா’. அடியானின் உண்ணுதல் பருகுதலில், அந்த அடியானுக்கு ஊட்டுபவனாக, அந்த அடியானிலேயே அல்லாஹ்வை நோட்டமிடுவது தக்வா என்னும் நிலை ஆகும்.

இஃப்தார் என்பதன் வேர்ச்சொல்லான ஃபதர என்பதில் இருந்து ஃபித்ரத் என்னும் சொல் கிளைக்கிறது. ஃபித்ரத் என்றால் இயல்பு இயற்கை என்று பொருள். பசியும் தாகமும் நமது ஃபித்ரத். ”நோன்பு எனது” (அஸ்ஸவ்மு லீ) என்று அல்லாஹ் கூறுவதன் பொருள் என்ன? உணவும் பானமும் இணைவிழைச்சும் தேவை இல்லாத நிலை என்பது இறைவனின் இயல்பு. அவன் நம்மில் தனது இயல்பை வெளிப்படுத்திப் பார்ப்பதே நோன்பு. நோன்பாளி தன்னில் அவனையே நோட்டமிட வேண்டும். அதுவே தக்வா என்னும் இறைப் பிரக்ஞை ஆகும்.

இஃப்தார் என்பது நோன்பைத் திறப்பது எனில், திறந்து காணும் பொருள் யாது? அவனேதான்!

“வ அனா அஜ்ஸீ பிஹி” – “அவனுக்கு நானே நற்கூலி தருகிறேன்” என்பதன் உட்பொருள் என்ன? “அவனுக்கு நானே நற்கூலி” என்பதுதான். இறைவன் அடியானுக்குத் தன்னையே தருகிறான் என்பதன் பொருள், அடியானுடன் அவன் எப்போதும் இருக்கிறான் என்னும் உணர்வை அனுபவத்தை அந்த அனுபவத்தின் பரவசத்தைத் தருகிறான். தன் இருப்பின் பிரக்ஞையை அடியானுக்கு அருள்கிறான். அந்தப் பிரக்ஞை நோன்பு திறந்த பின்னும் அடியானில் தொடர்ந்து வரும்.

ரமலான் மாதம் முடிந்து ஷவ்வால் முதல் நாளில் கொண்டாடப்படும் பெருநாளும் ”ஈதுல் ஃபித்ரு” என்பதாகவே பெயர் பெறுகிறது. ரமலான் முழுவதும் ஒரு நோன்பு நிலையாகப் பார்க்கப் பட்டால், பெருநாள் அந்த நோன்பின் இஃப்தார் ஆகிறது!

நாம் மீண்டும் நமது இயல்புக்குத் திரும்பி விடுகிறோம் என்பது மட்டுமல்ல ஈதுல் ஃபித்ரு. ரமலான் மாதத்தில், ஒவ்வொரு நாளும் இஃப்தாரில் அடையப் பெற்ற தக்வா என்னும் இறை ப்ரக்ஞையைப் பேணியபடி இனி வாழப்போகிறோம் என்பதே அதன் தாத்பரியம்.
l

நாம் இங்கே இஃப்தாருக்காக அமர்ந்திருக்கிறோம். நம் முன் பல வகையான உணவுகளும் பானங்களும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் நாம் தக்வா செய்ய வேண்டிய பயிற்சியே இந்த இஃப்தார்.

நோன்பாளியான என்னில் மட்டுமா அல்லாஹ் இருக்கிறான்? இந்த உணவுகளிலும் பானங்களிலும் அவனே பிரசன்னமாகி இருக்கிறான். இதை உணர்ந்து கொள்ளவே இஃப்தார்.

என்னில் நோன்பைப் பேணியதும் அவனே; என்னில் நோன்பைத் திறப்பதும் அவனே.
நோன்பாளிக்கு இது மிகவும் மகிழ்ச்சியான நேரம்.

நபி(ஸல்) அவர்கள் அருளினார்கள்: “லிஸ்ஸியாமி ஃபர்ஹ(த்)தானி யஃப்ரஹுஹுமா இதா அஃப்தர ஃபரிஹ வ இதா ல(க்)கிய ரப்பஹு ஃபரிஹ பிஸவ்மிஹி” – “நோன்பாளிக்கு இரண்டு பேரின்பங்கள் உண்டு. ஒன்று இஃப்தாரில். மற்றொன்று அவன் தனது ரட்சகனைச் சந்திக்கும்போது, நோன்பின் காரணமாக.” (புகாரி: கிதாபுஸ் ஸவ்ம்: 1904)

இறைவனின் திருக்காட்சியால் அடையும் இன்பத்துடன் இஃப்தாரின் இன்பம் இணைத்துச் சொல்லப்பட்டிருப்பது அந்த இன்பத்தின் மேன்மையைக் காட்டுகிறது.

பொதுவாக, எது ஒன்றிற்காக நாம் காத்திருக்கிறோமோ அதன் நினைவு நமக்கு அடிக்கடி வருவது மனித இயல்பு. எது ஒன்றின் தேவை இன்னும் நிறைவேறாமல் இருக்கிறதோ அதன் நினைவு அடிக்கடி வந்துகொண்டிருப்பது தவறு என்று சொல்ல முடியாது.

நோன்பு வைத்திருக்கும் நிலையில் மனதில் உணவு பானம் பற்றிய நினைவு, கற்பனை வந்து கொண்டே இருப்பது மனித இயல்புதான். நமது ஃபித்ரத் அது. ஆனால் நமது ஃபித்ரத்தில் அல்லாஹ்வின் ஃபித்ரத்தை நோட்டமிடவும் வேண்டும்.

மறுமையில் இறைவனின் லிகா (சந்திப்பு) என்பதுதான் பேரின்பம் எனில் இம்மை முழுவதும் அந்த தரிசன இஃப்தாருக்கான நோன்புதான். அந்த லிகாவின் நினைவிலேயே ஒருவன் மூழ்கி இருப்பது இபாதத் (வழிபாடு) அல்லவா?

அப்படியானால், நோன்பின் பேரின்பம் இஃப்தாரில் எனில் அந்த இஃப்தாரின் நினைவில் மனம் மூழ்கி இருப்பதும் இபாதத் (வழிபாடு)தானே? ஏனெனில், நோன்பாளியிடம் உணவு பானம் ஆகியவற்றின் கோலத்தில் சந்திக்க வருபவன் அந்த இறைவனே! இறைவன் எந்தக் கோலத்தில் (ஷகல்) என்னிடம் வரவிருக்கிறானோ அந்தக் கோலத்தின் நினைவு எதார்த்தத்தில் அவனின் நினைவே!

தக்வா இல்லை நீங்கள் ஷகலைப் பார்த்து ஏமாந்து போவீர்கள். (இறைப் பிரக்ஞை இல்லை எனில் நீங்கள் கோலத்தைப் பார்த்து ஏமாந்து போவீர்கள்).

ஷகலின் நிஸ்பத்தில் அவனது ஷுகலை அடையும் தருணமே இஃப்தார் (நோன்பு திறப்பு என்பது கோலத்தின் தொடர்பில் அவனது அனுபவத்தை அடையும் தருணமே ஆகும்).

மறுமையில் புறக்கண்களாலும் இறைவனை தரிசிக்கும் பேரின்பம் இருக்கிறது. 

இம்மையில், அகக்கண்களால் இறைவனை தரிசிக்கும் பேரின்பத்தை அடைவதற்கான பயிற்சியே இஃப்தார். எனவே இஃப்தாரின் இன்பம் இறைச் சந்திப்பின் இன்பத்துடன் சொல்லப்பட்டது.